Zoek een instituut

LVSi-symposium Algemeen | 8 november 2014

CODA Apeldoorn

Zaterdag 8 november vond het Lvsi-symposium plaats. De dag begon met een ledenvergadering en een lunch, waarna drie lezingen volgden met als overkoepelend thema ‘Inspiratie’.

Het symposium opende met een lezing van Dr. Sui Lin Goei, lector onderwijszorg aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en assistent professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam bij de faculteit psychologie en pedagogiek. Zij gaf ons een kijkje achter de schermen van haar onderzoek naar het gebruik van moderne technologie in het onderwijs. Dat zouden we volgens haar immers niet langer moeten weren, maar waar mogelijk juist integreren. Ze zette haar overtuigende pleidooi extra luister bij door direct een interactieve poll te houden, waarbij de antwoorden die de symposiumbezoekers via hun mobiele telefoon gaven direct op het scherm achter dr. Goei verschenen.

Na dr. Goei was het de beurt aan Marjan Companjen, projectleider van de &samhoud foundation, om ons te wijzen op het belang van samenwerking en inspiratie. Ze vertelde over de vele activiteiten van &samhoud en vroeg de aanwezigen om eens bij zichzelf te rade te gaan over wat zij belangrijk vinden en wat hen energie geeft. Dit resulteerde in een bucket list, een lijst van dingen die je in dit leven absoluut gedaan wil hebben. Toen er enkele bucket lists gedeeld werden, bleken er humoristische en ontroerende ideeën genoteerd te zijn, wat inspirerend werkte voor iedereen.

Na al deze informatie over inspiratie was het tijd om zelf aan de slag te gaan. Inspiratie werd aan de hand van Mathilde Santings bijzondere lied Inspiratie gedefinieerd als de ingeblazen adem van de geest, en daarmee was het startschot voor een actieve workshop gegeven: inspiratie krijg je immers niet door stil te zitten. In groepjes van vier werd een praktische vraag geformuleerd, bijvoorbeeld ‘Hoe kan ik werk en privé gescheiden houden?’, waarna van elk groepje drie leden bij de rest van de aanwezigen op zoek ging naar mogelijke oplossingen. Dit resulteerde in een veelheid aan ideeën die het punt bevestigden: inspiratie doe je samen.

Bas Haring, bijzonder hoogleraar ‘Publiek begrip van wetenschap’ aan de Universiteit van Leiden, verzorgde de laatste lezing van de dag. Op humoristische wijze overtuigde hij zijn publiek van het belang van nieuwsgierigheid en het stellen van de juiste vragen. Hij liet zien hoe een inherent kritische blik op alledaagse zaken kan leiden tot onvermoede wetenschappelijk inzichten. Zijn verhaal was doorspekt met memorabele anekdotes en er was ruim aandacht voor vragen uit het kritische en geïnteresseerde publiek.

De dag werd afgesloten met een borrel en buffet. Hier werd getoast op een ander hoogtepunt, namelijk het 30-jarig jubileum van LVSi, waarna alle aanwezigen geïnspireerd huiswaarts keerden. Laten we hopen dat de inspiratie voortleeft in de dagelijkse praktijk van de studiebegeleidingsinstituten!

Meer nieuws