Zoek een instituut

Omvang huiswerkbegeleiding in Nederland Persbericht | 20 juli 2015

De Landelijke Vereniging van huiswerkbegeleidingsinstituten (LVSI) wordt vaak benaderd met vragen
omtrent de omvang van de markt in Nederland die betrekking heeft tot huiswerkbegeleiding. Er zijn
geen exacte cijfers bekend over het aantal kinderen dat gebruik maakt van huiswerkbegeleiding .
LVSI voorzitter Oscar Bohlander: “Er wordt van alles en nog wat aangeboden onder de noemer
huiswerkbegeleiding. Dat varieert van mensen die na schooltijd in hun huiskamer een paar kinderen
helpen met hun huiswerk, tot professionele organisaties waar scholieren begeleid worden door
specialisten. Sommige aanbieders bieden enkel toezicht en beheersen de lesstof niet, maar noemen
dat wel huiswerkbegeleiding. Dat maakt het moeilijk om een goede inschatting te maken.“
Desalniettemin heeft de LVSI onlangs op basis van een aantal aannames een inschatting gemaakt van
de omvang van deze markt.

Aanbodzijde
De LVSI schat het aantal professionele aanbieders van huiswerkbegeleiding tussen de 450 en 550.
Met professioneel wordt bedoeld bij de Kamer van Koophandel geregistreerde ondernemingen. Een
rondgang onder de leden van de LVSI heeft geleerd dat het gemiddeld aantal ingeschreven leerlingen
per vestigingsadres tussen de 30 en 60 ligt. De tarieven voor huiswerkbegeleiding variëren flink,
mede doordat het aanbod erg gedifferentieerd is. Over het geheel bezien variëren deze tarieven van
€ 125 per maand voor één dag huiswerkbegeleiding per week tot zo’n € 550 per maand voor
dagelijkse begeleiding. Het gemiddelde tarief wordt geschat op € 200 tot € 250 per maand, waarbij
de meeste aanbieders in totaal 10 maanden per jaar in rekening brengen (dit in verband met de
zomervakantie). Aan de aanbodzijde kan dan eenvoudig een schatting berekend worden van het totale bedrag dat omgaat in deze branche. Deze schatting bedraagt aan de onderzijde € 27.000.000 en aan de
bovenzijde € 82.500.000. Geredeneerd vanuit de aanbodzijde bedraagt de gemiddelde schatting
daarmee € 54.750.000.

Vraagzijde
In 2013 bedroeg het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs 980.557. Op basis van eigen
ervaringen schat de LVSI het percentage leerlingen dat gebruik maakt van huiswerkbegeleiding
tussen de 3% en 5%, met de kanttekening dat er grote regionale verschillen zijn. Uitgaande van de
eerder genoemde gemiddelde tarieven is het totaalbedrag berekend vanuit de vraagzijde aan de
onderkant € 58.827.000 en aan de bovenkant € 122.557.000. Een gemiddelde dus van € 90.992.000.
Vice-voorzitter van de LVSI Jiles Luyt ziet verschillende verklaringen voor het verschil tussen beide
berekeningen. “Wij zijn natuurlijk uitgegaan van een aantal aannames. Deze zijn weliswaar
gebaseerd op onder meer eigen marktonderzoeken en ervaringen van professionals die al jaren in
het vak zitten, maar desalniettemin hoeven niet alle aannames kloppend te zijn. Een andere
verklaring is dat een aanzienlijk deel van de aanbieders niet geregistreerd is. Denk hierbij aan
studenten die zich via Marktplaats aanbieden, of docenten die na schooltijd tegen betaling thuis of
op school scholieren begeleiden. Zij zijn niet bekend bij de Kamer van Koophandel of Belastingdienst,
en ook dat maakt het maken van een goede inschatting erg lastig.”

Meer persberichten