Zoek een instituut

Onderzoek huiswerkbegeleiding in opdracht van de LVSi Persbericht | 26 november 2015

De Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSi) heeft onlangs onderzoek laten doen na
ar diverse aspecten omtrent huiswerkbegeleiding in Nederland. Aan dit onderzoek hebben deelgenomen: 351 ouders van middelbare scholieren die huiswerkbegeleiding volgden bij organisaties die aangesloten zijn bij de LVSi deelgenomen, alsmede 211 scholieren van verschillende niveaus.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn als volgt:

  • De scholieren gaven aan dat de voornaamste oorzaken voor het volgen van huiswerkbegeleiding waren: tegenvallende resultaten (56%) en het ervaren van moeite met de inhoud van schoolvakken (40%).
  • Ouders benoemden als voornaamste redenen om huiswerkbegeleiding in te schakelen: leren plannen en structureren (58%); concentratieproblemen thuis (47%); en op school (23%); tegenvallende resultaten (41%); het aanleren van leermethodiek (40%); en geruzie thuis over huiswerk (24%). Slechts 11% van de ouders was van mening dat de school te weinig onder steuning bood. Zes van de tien ouders gaven aan eerst zelf geprobeerd te hebben om hulp bij het huiswerk te bieden.
  • Onder de deelnemende ouders heerste tevredenheid over de huiswerkbegeleiding die hun kind geniet. Zij beoordeelden de begeleiding gemiddeld met een 7,65.

Deze resultaten ondersteunen de visie van de LVSi dat huiswerkbegeleiding voor veel scholieren een waarde volle aanvulling op het reguliere onderwijs op school is.

Meer persberichten