Zoek een instituut

Onderzoek succes huiswerkbegeleiding Persbericht | 16 mei 2013

De Landelijke Vereniging van huiswerkbegeleidingsinstituten (LVSI) heeft onlangs een onderzoek naar de effecten van studiebegeleiding verricht en constateert een meetbaar, positief effect.

Middels een enquête onder haar leden onderzocht de LVSI hoe hun leerlingen de afgelopen jaren gepresteerd hebben. Hierbij is gekeken naar scholieren die minimaal vijf maanden lang, minimaal drie dagen per week huiswerkbegeleiding bij de betreffende instelling gevolgd hebben. Bij het selecteren van deze groep is de aanname gedaan dat volgen van huiswerkbegeleiding een aantal maanden tijd behoeft om effect te hebben en met regelmaat moet plaatsvinden.

Per instelling is voor de afgelopen drie examenjaren (2010 t/m 2012) voor deze groep scholieren vastgesteld welk percentage van hen slaagden voor het eindexamen.

De gemiddelde slagingspercentages
2009-2010: 93,1%
2010-2011: 94,4%
2011-2012: 93,9%
Gemiddelde over drie jaar: 93,8%

Uit deze gegevens blijkt dat scholieren die huiswerkbegeleiding gevolgd hebben het over het geheel gezien beter gedaan hebben dan het gemiddeld. Volgens cijfers van het CBS* lagen de landelijke slagingspercentages in het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren (dat wil zeggen van 2009 t/m 2011, 2012 was ten tijde van dit onderzoek nog niet bekend) rond de 90%.

Hoewel deze gegevens op zich al een sterke indicatie vormen dat huiswerkbegeleiding een meetbaar positief effect heeft, zijn de daadwerkelijke resultaten van de begeleiding volgens de LVSI nog groter. De percentages van het CBS zijn berekend aan de hand van de resultaten van álle scholieren in het voortgezet onderwijs. Scholieren die starten met huiswerkbegeleiding, hebben op dat moment vaak al een achterstand op school en zijn daarmee zwakker dan gemiddeld, aldus de LVSI. Hun kans van slagen zou zonder huiswerkbegeleiding veel lager zijn dan gemiddeld. Daarentegen zijn scholieren met goede cijfers niet of nauwelijks geneigd om nog extra hulp in de vorm van studiebegeleiding in te schakelen.

Over aanbieders van huiswerkbegeleiding die niet aangesloten zijn bij de LVSI zijn geen landelijke
gegevens bekend.
*Bronvermelding: http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?VW=T&DM=SLNL&PA=80119NED&D1=0,2&D2=0-1,5,14-15,19,28,34,42&D3=0&D4=1,3-4&D5=l&D6=0&D7=2-l&HDR=G5,G4,G2,T,G3&STB=G1,G6

Meer persberichten