Zoek een instituut

Klachtencommissie

De LVSI beschikt over een klachtencommissie die optreedt bij geschillen tussen aangesloten instituten en hun klanten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een geschil over een geleverde dienst of betaling. De klachtencommissie hanteert bij het behandelen van klachten het eigen klachtenreglement. Dit betekent dat enkel klachten in behandeling worden genomen die onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De klacht speelt bij een instituut dat is aangesloten bij de LVSI.
  • De indiener is een particuliere klant van het instituut.
  • De klacht betreft huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining.
  • De klacht wordt binnen zes maanden nadat deze ontstaan is ingediend bij de klachtencommissie.
  • De indiener heeft de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt bij het instituut, en heeft het instituut minimaal vier weken de tijd gegeven om te reageren.

 

Klachtenreglement

Het volledige klachtreglement van de LVSI klikt u hier.

Klacht indienen

Indien u een klacht over een LVSI lid heeft, kunt u dit kenbaar maken middels een e-mail aan de voorzitter van de klachtencommissie, mr. Geneviève Galjé – Deckers. Het e-mailadres is klachtencommissie@lvsi.nl. De klachtencommissie neemt dan spoedig contact met u op.

De LVSI berekent voor de gehele behandeling van de klacht een totaalbedrag van €75,-. Het klachtgeld komt, ongeacht de uitspraak in het geschil, niet voor teruggave in aanmerking.