Zoek een instituut
HogerOp

HogerOp

HogerOp

Wij bieden hulp bij extra uitleg van de leerstof, het beantwoorden van (toets)opgaven en leren leren. Daarnaast geven wij trainingen op het gebied Citotoetsen en examens. Die trainingen zijn m.n. bedoeld voor kinderen en leerlingen die zich zorgen maken of ze de vragen wel goed zullen beantwoorden. Verder geven wij (in de nabije toekomst) trainingen van op het gebied van: beeddenken, leren van zaakvakken, lees- en luistervaardigheid Engels, leren van een vreemde taal en aanpak van rekenopgaven.

Contactgegevens

Zandrug 19
8266 LE Kampen

Contactpersoon: Tanieka Zwolsman-Zijderveld

  • 06 133 289 25
  • www.hogerop.nu

Specialisaties

huiswerkbegeleiding, huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding, cito/ entreetoets/ NIO begeleiding, examentraining

bel mij terug stuur instituut bericht