Zoek een instituut

Onderwijsondersteuning op scholen

Studie- en/of huiswerkbegeleiding

Bijles voortgezet onderwijs

Examentraining en/of -begeleiding

Verdieping voor hoogbegaafde leerlingen

CITO/NIO begeleiding

Lente/Zomerschool

Lesopvang en Klassenassistent

studieplek

coaching

Toetsweekopvangklas

Leren programmeren

Dyslexie en dyscalculie testen

Cursus snel leren=Leuk leren

Individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Toetsweekondersteuningsklas

bikkeltraining

Basisonderwijs Small Group Training

Het Lyceo examenjaar

StudieKeuzeAdvies

Faalangsttraining

Docentassistenten

Brugklasbegeleiding

Basisschool Begeleiding

Rekentraining

Toetsweek Opvangklas

Huiswerkklas

Brugklas training

Tentamentraining

Vakantieschool

training/coaching

workshops

college

privéles

groepsles

studie start

thuisonderwijs

schaduwbegeleiding

Studiecoaching/Ambulant

pre teaching

concentratieproblemen

dyslexie

ADHD/ASS

leerproblemen

studiecoaching

studiebegeleiding

vakinhoudelijke bijles

studiebegeleiding aan huis

specialistische begeleiding bij leerproblemen

onderzoek naar capaciteiten

stress

demotivatie en slaapproblemen

kortdurende persoonlijke begeleiding

leerstrategieën

leren leren

studiestress

demotivatie/motivatie

ADHD/ADD

slaapproblemen

traning

training

hbo

universiteit

studievaardigheden

Kortdurende persoonlijke begeleiding m.b.t. AD(H)D

begeleiding groep 7 en 8 basisschool

studiestrategieën

dyslexie/ dyscalculie

ADHD / ADD / autisme

faalangst

dyslexie/dyscalculie

ADHD/ADD/Autisme

voortgezet onderwijs

basisonderwijs

Cito-training

Trainingen voor LVS-toetsen basisonderwijs

Ouder Coaching

Individuele Coaching

Huiswerkbegeleiding Middelbare School

Trainingen

Lente-/Zomerschool

Begrijpend Lezen

orthapedagogische helpdesk

docententraining

brugklastraining

faalangstreductietraining

huiswerkbegeleiding

individuele bijles

huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding

bijles

cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

diagnostiek

examentraining

remedial teaching

studiekeuze/ beroepskeuze

huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding

bekijk alle instituten met huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding

Veel scholieren hebben op enig moment in hun schoolcarrière behoefte aan extra ondersteuning bij hun werkzaamheden. De redenen hiervoor zijn divers. Concentratie, motivatie, zelfstandigheid en problemen met plannen worden in dit kader vaak genoemd. Ook veranderingen binnen het onderwijs, de samenleving en thuissituatie spelen hierbij een rol. De vraag naar huiswerkbegeleiding is de afgelopen jaren toegenomen, het aantal aanbieders daarmee ook.

Huiswerkbegeleiding of studiebegeleiding (met beide termen wordt meestal hetzelfde bedoeld) houdt in dat scholieren na schooltijd bij één of meerdere studiebegeleiders of docenten terecht kunnen voor ondersteuning bij het maken en leren van (meestal) ál het huiswerk. Daarbij is meestal sprake van onder andere kennisoverdracht, hulp bij planning en aandacht voor Leren Leren. Dit ter onderscheiding van bijles, hetgeen specifiek gericht is op één of enkele vakken.

De manier waarop huiswerkbegeleiding gegeven wordt, kan echter sterk variëren. De werkwijze, deskundigheid, groepsgrootte en professionaliteit hebben een grote invloed op het resultaat van de begeleiding. Het is daarom uiterst belangrijk dat leerlingen en ouders bij hun keuze voor een instituut zich dit realiseren en zich goed laten informeren om tot een passende keuze te komen.

De Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI) heeft als voornaamste doelstelling de kwaliteit van studiebegeleiding in Nederland te waarborgen en te bevorderen. Zij heeft daartoe een aantal kwaliteitscriteria geformuleerd en garandeert dat deze door haar leden worden nageleefd.

De LVSI heeft een helder beeld van wat huiswerkbegeleiding zou moeten inhouden. Hierbij richt zij zich op de werkwijze van het instituut, het pedagogisch beleid, huisvesting en veiligheid, opleiding en deskundigheid van werknemers en interne kwaliteitshandhaving. Aangesloten instituten voldoen in elk geval aan de volgende criteria:

 • De medewerkers van het instituut zijn voldoende gekwalificeerd om vakinhoudelijke begeleiding te bieden.
 • Het instituut geeft op concrete wijze vorm aan het positief motiveren van haar leerlingen.
 • De medewerkers van het instituut beschikken over een VOG (verklaring omtrent het gedrag).
 • Het instituut hanteert een adequaat leerlingvolgsysteem dat (periodiek) inzichtelijk is voor ouders.
 • Het instituut besteedt aandacht aan leermethodiek (het zogenaamde Leren Leren).
 • Het instituut heeft een adequaat veiligheidsbeleid gericht op zowel omgeving als omgang met leerlingen.
 • De tarieven en de algemene voorwaarden die het instituut hanteert, zijn helder en inzichtelijk. Het instituut is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Checklist aanmelding huiswerkbegeleiding

Bij de meeste instituten is het gebruikelijk dat er bij aanmelding eerst een kennismakingsgesprek of intake plaatsvindt. Hierin zal aan de orde komen welke redenen u heeft om uw kind aan te melden voor huiswerkbegeleiding en in hoeverre het instituut hierbij een rol kan spelen. Ook maakt u specifieke afspraken over de begeleiding van uw kind, bijvoorbeeld omtrent de aanwezigheid. Hieronder treft u een aantal algemene vragen om u op weg te helpen.

 1. Welke werkwijze wordt gehanteerd? Hoe ziet een middag er voor mijn kind uit?
 2. Heeft het instituut de kennis in huis om mijn kind bij al zijn vakken inhoudelijk te ondersteunen?
 3. Welke achtergrond hebben de medewerkers, wat is hun opleidingsniveau?
 4. Over welke faciliteiten beschikt het instituut (goede werkplekken, internet en pc’s)?
 5. Wat is de groepsgrootte? Hoeveel leerlingen en begeleiders zijn er dagelijks aanwezig?
 6. Houdt het instituut het huiswerk en de resultaten van mijn kind bij? Gebruikt het instituut een leerlingvolgsysteem?
 7. Hoe vaak en op welke wijze word ik als ouder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van mijn kind?
 8. Is er aandacht voor leermethodiek en zo ja, hoe wordt hier gestalte aan gegeven?
 9. Is er specifieke kennis aanwezig omtrent leer- en gedragsproblematiek (ADD, ADHD, dyslexie, faalangst etc.)?
 10. Is aanwezigheid voor leerlingen verplicht en hoe wordt dit gecontroleerd?
 11. Welke resultaten heeft het instituut de afgelopen jaren behaald?
 12. Is er een bhv’er aanwezig en zijn alle medewerkers in het bezit van een VOG?

Overigens is het helemaal niet ongebruikelijk om met meerdere instituten contact op te nemen, alvorens een keuze te maken!

Kosten

Net als de kwaliteit kunnen de kosten voor huiswerkbegeleiding sterk variëren. Naast kwaliteit spelen factoren als openingstijden, groepsgrootte, locatie en voorzieningen een rol. De meeste professionele instituten rekenen een tarief dat tussen de €350,- en €550,- per maand ligt, voor leerlingen die vijf middagen per week gebruik maken van de begeleiding. Veel instituten hanteren een toeslag voor examenkandidaten. Soms worden er eenmalige inschrijfkosten berekend.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en huiswerkklas?

Met studiebegeleiding en huiswerkbegeleiding wordt meestal hetzelfde bedoeld, namelijk de begeleiding die aan scholieren gegeven wordt omtrent het huiswerk met in de regel aandacht voor onder andere vakinhoud, planning en Leren Leren.

Huiswerkklas is een term die vaak gebruikt wordt voor enkel toezicht tijdens het huiswerk. Er is dan wel sprake van een toezichthouder/begeleider, die bijvoorbeeld de aanwezigheid van leerlingen geregistreert en orde houdt, maar nauwelijks of geen vragen van leerlingen kan beantwoorden en ook niet overhoort of nakijkt. Huiswerkklassen zijn vaak primair bedoeld om leerlingen na schooltijd een geschikte werkplek te bieden en de groepen zijn groter dan bij huiswerkbegeleiding.

Kies ik voor huiswerkbegeleiding op school of op een aparte locatie?

Huiswerkbegeleiding op school heeft zijn voor- en nadelen. Voordelen zijn o.a. dat er van reistijd geen sprake is, de tarieven lager kunnen liggen dan bij een extern instituut en er ook klasgenootjes aanwezig kunnen zijn (wat in sommige gevallen ook weer een nadeel is!).

Nadelig kan zijn dat de begeleiding op school vaak minder intensief en professioneel is dan bij een extern instituut. De groepen zijn op school meestal groter, de begeleidingstijden korter en vaak worden er door de school voor de begeleiding leerlingen ingeschakeld die niet perse geschikt zijn als studiebegeleider voor schoolgenoten. Een extern instituut biedt vaak een ruime en plezierige omgeving, die na een lange schooldag afwisseling biedt waardoor de leerlingen niet het gevoel hebben de gehele dag met school bezig te zijn. Daarnaast zijn er vaak meer faciliteiten aanwezig dan op school, zoals laptops, stille ruimtes en spreekkamers.

Hoe lang duurt huiswerkbegeleiding?

Kinderen die huiswerkbegeleiding volgen zijn per middag zo’n anderhalf tot tweeënhalf uur aanwezig op het instituut, maar dit kan per kind verschillen en de duur is ook afhankelijk van de studielast van dat moment. De periode waarin huiswerkbegeleiding gevolgd wordt is erg afhankelijk van de reden van aanmelding en de vorderingen die de leerling met de geboden huiswerkbegeleiding maakt. De gemiddelde periode waarin huiswerkbegeleiding gevolgd wordt ligt tussen de zes en twaalf maanden. Er is echter wel veel variatie: zo zijn er leerlingen die bijvoorbeeld alleen de eerste twee, drie maanden van het schooljaar van begeleiding gebruik maken en dan zelfstandig verdergaan. Daarentegen zijn er ook scholieren die meerdere schooljaren achtereen huiswerkbegeleiding volgen.

Is het mogelijk om de kosten voor huiswerkbegeleiding vergoed te krijgen?

In principe niet. Huiswerkbegeleiding is in beginsel geen behandeling en wordt niet vergoed door zorgverzekeraars of de overheid. In sommige specifieke gevallen kan de begeleiding als onderdeel gezien worden van een behandeltraject en kan gedeeltelijke vergoeding uit een PGB of rugzakje mogelijk zijn, maar dit is meer uitzondering dan regel. Wel is het zo dat sommige aanbieders betalingsregelingen treffen voor minder draagkrachtigen. Ook zijn er scholen en instellingen die soms financieel bijdragen aan de kosten voor huiswerkbegeleiding, dit is meestal alleen in specifieke gevallen. Wel is het zo dat de kosten huiswerkbegeleiding vrijgesteld zijn van 19% btw.