Zoek een instituut

bijles

bekijk alle instituten met bijles

Veel scholieren hebben wel eens moeite met een bepaald vak op school. Bijvoorbeeld omdat een specifiek onderwerp lastig is, er lessen gemist zijn of de leerling de uitleg van de docent niet goed begrijpt. Extra uitleg en oefening in de vorm van bijles kan dan uitkomst bieden. Bijlessen zijn in de basis individueel (hoewel sommige aanbieders ook groepsbijlessen geven) en mogen in principe door iedereen worden gegeven, van buurjongen tot vakdocent. De kwaliteit van bijlessen kan daarom erg variëren.

Om op korte termijn tot versterking van de kennis en verbetering van de resultaten op school te komen, is het belangrijk dat de bijlesdocent(e) de specifieke problematiek van de leerling snel kan vaststellen en de stof op een goede manier kan overbrengen. Ook is het wenselijk dat hij of zij inzicht in en ervaring met de lesmethode heeft en goed kan inschatten wat er op school van de leerling verwacht wordt.

De meeste instituten die aangesloten zijn bij de LVSI bieden bijlessen aan. De LVSI hanteert diverse kwaliteitscriteria, die voor bijlessen gelden. Hieronder vallen onder andere opleidingseisen van de docent, kennis van en inzicht in leerproblematiek en aandacht voor Leren Leren. Bovendien heeft de LVSI veiligheidsnormen binnen het onderwijs hoog in het vaandel staan en in dat kader wordt bijvoorbeeld van elke bijlesdocent een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verwacht.

 
Kosten en duur
Net als de kwaliteit kunnen de kosten voor bijles ook sterk variëren. De meeste professionele aanbieders van bijles hanteren uurtarieven die tussen de €27,50 en €45,- liggen. Bij het vergelijken van tarieven dient men er rekening mee te houden dat sommige aanbieders een tarief voor een les van 50 of 55 minuten hanteren en anderen voor een volledig klokuur.

 
Checklist bijles
De volgende checklist kan helpen bij het kiezen van een geschikte bijlesleraar:

Wat is het opleidingsniveau van de bijlesdocent?
Is de docent aangesloten bij een bedrijf of organisatie? Waar kan men terecht bij klachten?
Hoeveel ervaring heeft de bijlesdocent? Heeft hij of zij referenten?
Waar vindt de bijles plaats? Op school, bij de docent of leerling thuis, op een huiswerkinstituut?
Beschikt de docent over een Verklaring Omtrent Gedrag?
Is er sprake van verslaglegging door de docent en hoe worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de vorderingen?
Geeft de docent indien nodig extra huiswerk mee?