Zoek een instituut

Onderwijsondersteuning op scholen

Studie- en/of huiswerkbegeleiding

Bijles voortgezet onderwijs

Examentraining en/of -begeleiding

Verdieping voor hoogbegaafde leerlingen

CITO/NIO begeleiding

Lente/Zomerschool

Lesopvang en Klassenassistent

studieplek

coaching

Toetsweekopvangklas

Leren programmeren

Dyslexie en dyscalculie testen

Cursus snel leren=Leuk leren

Individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Toetsweekondersteuningsklas

bikkeltraining

Basisonderwijs Small Group Training

Het Lyceo examenjaar

StudieKeuzeAdvies

Faalangsttraining

Docentassistenten

Brugklasbegeleiding

Basisschool Begeleiding

Rekentraining

Toetsweek Opvangklas

Huiswerkklas

Brugklas training

Tentamentraining

Vakantieschool

training/coaching

workshops

college

privéles

groepsles

studie start

thuisonderwijs

schaduwbegeleiding

Studiecoaching/Ambulant

pre teaching

concentratieproblemen

dyslexie

ADHD/ASS

leerproblemen

studiecoaching

studiebegeleiding

vakinhoudelijke bijles

studiebegeleiding aan huis

specialistische begeleiding bij leerproblemen

onderzoek naar capaciteiten

stress

demotivatie en slaapproblemen

kortdurende persoonlijke begeleiding

leerstrategieën

leren leren

studiestress

demotivatie/motivatie

ADHD/ADD

slaapproblemen

traning

training

hbo

universiteit

studievaardigheden

Kortdurende persoonlijke begeleiding m.b.t. AD(H)D

begeleiding groep 7 en 8 basisschool

studiestrategieën

dyslexie/ dyscalculie

ADHD / ADD / autisme

faalangst

dyslexie/dyscalculie

ADHD/ADD/Autisme

voortgezet onderwijs

basisonderwijs

Cito-training

Trainingen voor LVS-toetsen basisonderwijs

Ouder Coaching

Individuele Coaching

Huiswerkbegeleiding Middelbare School

Trainingen

Lente-/Zomerschool

Begrijpend Lezen

orthapedagogische helpdesk

docententraining

brugklastraining

faalangstreductietraining

huiswerkbegeleiding

individuele bijles

huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding

bijles

cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

diagnostiek

examentraining

remedial teaching

studiekeuze/ beroepskeuze

bijles

bekijk alle instituten met bijles

Veel scholieren hebben wel eens moeite met een bepaald vak op school. Bijvoorbeeld omdat een specifiek onderwerp lastig is, er lessen gemist zijn of de leerling de uitleg van de docent niet goed begrijpt. Extra uitleg en oefening in de vorm van bijles kan dan uitkomst bieden. Bijlessen zijn in de basis individueel (hoewel sommige aanbieders ook groepsbijlessen geven) en mogen in principe door iedereen worden gegeven, van buurjongen tot vakdocent. De kwaliteit van bijlessen kan daarom erg variëren.

Om op korte termijn tot versterking van de kennis en verbetering van de resultaten op school te komen, is het belangrijk dat de bijlesdocent(e) de specifieke problematiek van de leerling snel kan vaststellen en de stof op een goede manier kan overbrengen. Ook is het wenselijk dat hij of zij inzicht in en ervaring met de lesmethode heeft en goed kan inschatten wat er op school van de leerling verwacht wordt.

De meeste instituten die aangesloten zijn bij de LVSI bieden bijlessen aan. De LVSI hanteert diverse kwaliteitscriteria, die voor bijlessen gelden. Hieronder vallen onder andere opleidingseisen van de docent, kennis van en inzicht in leerproblematiek en aandacht voor Leren Leren. Bovendien heeft de LVSI veiligheidsnormen binnen het onderwijs hoog in het vaandel staan en in dat kader wordt bijvoorbeeld van elke bijlesdocent een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verwacht.

 
Kosten en duur
Net als de kwaliteit kunnen de kosten voor bijles ook sterk variëren. De meeste professionele aanbieders van bijles hanteren uurtarieven die tussen de €27,50 en €45,- liggen. Bij het vergelijken van tarieven dient men er rekening mee te houden dat sommige aanbieders een tarief voor een les van 50 of 55 minuten hanteren en anderen voor een volledig klokuur.

 
Checklist bijles
De volgende checklist kan helpen bij het kiezen van een geschikte bijlesleraar:

Wat is het opleidingsniveau van de bijlesdocent?
Is de docent aangesloten bij een bedrijf of organisatie? Waar kan men terecht bij klachten?
Hoeveel ervaring heeft de bijlesdocent? Heeft hij of zij referenten?
Waar vindt de bijles plaats? Op school, bij de docent of leerling thuis, op een huiswerkinstituut?
Beschikt de docent over een Verklaring Omtrent Gedrag?
Is er sprake van verslaglegging door de docent en hoe worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de vorderingen?
Geeft de docent indien nodig extra huiswerk mee?