Zoek een instituut

Onderwijsondersteuning op scholen

Studie- en/of huiswerkbegeleiding

Bijles voortgezet onderwijs

Examentraining en/of -begeleiding

Verdieping voor hoogbegaafde leerlingen

CITO/NIO begeleiding

Lente/Zomerschool

Lesopvang en Klassenassistent

studieplek

coaching

Toetsweekopvangklas

Leren programmeren

Dyslexie en dyscalculie testen

Cursus snel leren=Leuk leren

Individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Toetsweekondersteuningsklas

bikkeltraining

Basisonderwijs Small Group Training

Het Lyceo examenjaar

StudieKeuzeAdvies

Faalangsttraining

Docentassistenten

Brugklasbegeleiding

Basisschool Begeleiding

Rekentraining

Toetsweek Opvangklas

Huiswerkklas

Brugklas training

Tentamentraining

Vakantieschool

training/coaching

workshops

college

privéles

groepsles

studie start

thuisonderwijs

schaduwbegeleiding

Studiecoaching/Ambulant

pre teaching

concentratieproblemen

dyslexie

ADHD/ASS

leerproblemen

studiecoaching

studiebegeleiding

vakinhoudelijke bijles

studiebegeleiding aan huis

specialistische begeleiding bij leerproblemen

onderzoek naar capaciteiten

stress

demotivatie en slaapproblemen

kortdurende persoonlijke begeleiding

leerstrategieën

leren leren

studiestress

demotivatie/motivatie

ADHD/ADD

slaapproblemen

traning

training

hbo

universiteit

studievaardigheden

Kortdurende persoonlijke begeleiding m.b.t. AD(H)D

begeleiding groep 7 en 8 basisschool

studiestrategieën

dyslexie/ dyscalculie

ADHD / ADD / autisme

faalangst

dyslexie/dyscalculie

ADHD/ADD/Autisme

voortgezet onderwijs

basisonderwijs

Cito-training

Trainingen voor LVS-toetsen basisonderwijs

Ouder Coaching

Individuele Coaching

Huiswerkbegeleiding Middelbare School

Trainingen

Lente-/Zomerschool

Begrijpend Lezen

orthapedagogische helpdesk

docententraining

brugklastraining

faalangstreductietraining

huiswerkbegeleiding

individuele bijles

huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding

bijles

cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

diagnostiek

examentraining

remedial teaching

studiekeuze/ beroepskeuze

examentraining

bekijk alle instituten met examentraining

 

Examentraining is bedoeld voor middelbare scholieren die aan de eindexamens deelnemen, of voor volwassenen die staatsexamen gaan doen. Ook worden deze trainingen vaak gevolgd door leerlingen die een herexamen moeten afleggen. In de basis worden (her)examentrainingen per vak gevolgd. Meestal wordt er vakinhoudelijke uitleg gegeven en geoefend met proefopgaven, maar de inhoud van de training kan van aanbieder tot aanbieder sterk verschillen. In dit kader worden onder andere de volgende onderscheidingspunten genoemd:

Behandelde stof en werkwijze
Individueel of groepsgewijs (en indien groepsgewijs: in een kleine groep of volle klas)
Verspreid over (een deel van) het schooljaar of vlak voor het eindexamen
Relatief kort ( “stoomcursus”) of lang(er) van duur
Deskundigheid en ervaring van de aanbieder

Verschillende instituten die aangesloten zijn bij de LVSI bieden examentrainingen aan. De LVSI hanteert diverse kwaliteitscriteria, die ook voor examentrainingen gelden. Hieronder vallen onder andere opleidingseisen, kennis van en inzicht in leerproblematiek en aandacht voor Leren Leren. Bovendien heeft de LVSI veiligheidsnormen binnen het onderwijs hoog in het vaandel staan en in dat kader wordt bijvoorbeeld van elke begeleider/docent een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verwacht.

Overigens zijn er veel scholieren die tijdens het examenjaar studiebegeleiding volgen en daarbij voor alle vakken begeleiding krijgen, ook in aanloop naar de schoolexamens/dossiertoetsen en bij het schrijven van het profielwerkstuk. Deze aspecten vallen vrijwel nooit binnen een examentraining.

Kosten

Omdat de manier waarop examentrainingen gegeven worden kan variëren van aanbieder tot aanbieder, is er vaak verschil in kosten. Groepstrainingen worden meestal gegeven voor de duur van één, twee of drie trainingsdagen en kosten zo tussen de €75,- en €125,- per dag. Individuele training komt in de regel neer op een (teruggerekend) uurtarief dat tussen de €25,- en €45,- ligt.