Zoek een instituut

examentraining

bekijk alle instituten met examentraining

 

Examentraining is bedoeld voor middelbare scholieren die aan de eindexamens deelnemen, of voor volwassenen die staatsexamen gaan doen. Ook worden deze trainingen vaak gevolgd door leerlingen die een herexamen moeten afleggen. In de basis worden (her)examentrainingen per vak gevolgd. Meestal wordt er vakinhoudelijke uitleg gegeven en geoefend met proefopgaven, maar de inhoud van de training kan van aanbieder tot aanbieder sterk verschillen. In dit kader worden onder andere de volgende onderscheidingspunten genoemd:

Behandelde stof en werkwijze
Individueel of groepsgewijs (en indien groepsgewijs: in een kleine groep of volle klas)
Verspreid over (een deel van) het schooljaar of vlak voor het eindexamen
Relatief kort ( “stoomcursus”) of lang(er) van duur
Deskundigheid en ervaring van de aanbieder

Verschillende instituten die aangesloten zijn bij de LVSI bieden examentrainingen aan. De LVSI hanteert diverse kwaliteitscriteria, die ook voor examentrainingen gelden. Hieronder vallen onder andere opleidingseisen, kennis van en inzicht in leerproblematiek en aandacht voor Leren Leren. Bovendien heeft de LVSI veiligheidsnormen binnen het onderwijs hoog in het vaandel staan en in dat kader wordt bijvoorbeeld van elke begeleider/docent een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verwacht.

Overigens zijn er veel scholieren die tijdens het examenjaar studiebegeleiding volgen en daarbij voor alle vakken begeleiding krijgen, ook in aanloop naar de schoolexamens/dossiertoetsen en bij het schrijven van het profielwerkstuk. Deze aspecten vallen vrijwel nooit binnen een examentraining.

Kosten

Omdat de manier waarop examentrainingen gegeven worden kan variëren van aanbieder tot aanbieder, is er vaak verschil in kosten. Groepstrainingen worden meestal gegeven voor de duur van één, twee of drie trainingsdagen en kosten zo tussen de €75,- en €125,- per dag. Individuele training komt in de regel neer op een (teruggerekend) uurtarief dat tussen de €25,- en €45,- ligt.