Zoek een instituut

Voor ouders

Zekerheid

Betrouwbaarheid

Kwaliteit

De leerling centraal

De keuze voor een studie- of huiswerkbegeleidingsinstituut is geen gemakkelijke. Het LVSI-keurmerk is bij het bepalen hiervan een belangrijke toetssteen. Als u kiest voor een instituut dat aangesloten is bij de LVSI, dan kiest u voor zekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Zekerheid omdat u de garantie heeft dat het instituut voldoet aan strenge kwaliteitseisen en richtlijnen, gebaseerd op de eisen die het basis- en voortgezet onderwijs stelt aan zowel de docenten en begeleiders als het didactisch en pedagogisch beleid van het instituut.

Betrouwbaarheid omdat de kwaliteit van een LVSI-instituut voortdurend gewaarborgd wordt door de controlerende rol van de LVSI. Ook kent de LVSI een heldere en integere klachtenprocedure waarbij een onafhankelijke klachtencommissie in samenwerking met een jurist kan bemiddelen en adviseren.

Kwaliteit omdat een LVSI-instituut voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van didactiek en pedagogiek.

De gekwalificeerde begeleiders en docenten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van alle facetten van het onderwijs en huiswerkbegeleiding en onderhouden nauwe contacten met de school zodat een optimale begeleiding van de leerling gewaarborgd is.

Het belangrijkste is echter dat een LVSI-instituut de leerling centraal stelt. Dat betekent dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin de leerling zich op zijn gemak voelt, vertrouwen krijgt en door het individuele begeleidingsplan het maximale resultaat kan behalen.

Neem contact op met het LVSI-instituut bij u in de buurt voor meer informatie.

Erg professioneel, het keurmerk gaf de doorslag. Moeder van Fenne (2 vmbo)
Er wordt een omgeving gecreëerd wordt waarin de leerling zich op zijn gemak voelt! Vader van Bas (examen havo)
Het is moeilijk als 'leek' onderscheid te maken uit de vele aanbieders, wij zijn blij met de keuze. Ouders van Amira (3 vwo)

Vormen van begeleiding

Alle aangesloten instituten bieden huiswerkbegeleiding (studiebegeleiding), in kleine groepjes of individueel. Ook wordt bij de meeste instituten bijlessen in alle schoolvakken gegeven.

Andere mogelijke diensten en specialismen zijn onder andere: remedial teaching, diagnostiek, advisering, faalangstbegeleiding, examentraining, AD(H)D begeleiding etc. Bij de omschrijving van de instituten vindt u de specialisaties van elk instituut.