Zoek een instituut

Onderwijsondersteuning op scholen

Studie- en/of huiswerkbegeleiding

Bijles voortgezet onderwijs

Examentraining en/of -begeleiding

Verdieping voor hoogbegaafde leerlingen

CITO/NIO begeleiding

Lente/Zomerschool

Lesopvang en Klassenassistent

studieplek

coaching

Toetsweekopvangklas

Leren programmeren

Dyslexie en dyscalculie testen

Cursus snel leren=Leuk leren

Individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Toetsweekondersteuningsklas

bikkeltraining

Basisonderwijs Small Group Training

Het Lyceo examenjaar

StudieKeuzeAdvies

Faalangsttraining

Docentassistenten

Brugklasbegeleiding

Basisschool Begeleiding

Rekentraining

Toetsweek Opvangklas

Huiswerkklas

Brugklas training

Tentamentraining

Vakantieschool

training/coaching

workshops

college

privéles

groepsles

studie start

thuisonderwijs

schaduwbegeleiding

Studiecoaching/Ambulant

pre teaching

concentratieproblemen

dyslexie

ADHD/ASS

leerproblemen

studiecoaching

studiebegeleiding

vakinhoudelijke bijles

studiebegeleiding aan huis

specialistische begeleiding bij leerproblemen

onderzoek naar capaciteiten

stress

demotivatie en slaapproblemen

kortdurende persoonlijke begeleiding

leerstrategieën

leren leren

studiestress

demotivatie/motivatie

ADHD/ADD

slaapproblemen

traning

training

hbo

universiteit

studievaardigheden

Kortdurende persoonlijke begeleiding m.b.t. AD(H)D

begeleiding groep 7 en 8 basisschool

studiestrategieën

dyslexie/ dyscalculie

ADHD / ADD / autisme

faalangst

dyslexie/dyscalculie

ADHD/ADD/Autisme

voortgezet onderwijs

basisonderwijs

Cito-training

Trainingen voor LVS-toetsen basisonderwijs

Ouder Coaching

Individuele Coaching

Huiswerkbegeleiding Middelbare School

Trainingen

Lente-/Zomerschool

Begrijpend Lezen

orthapedagogische helpdesk

docententraining

brugklastraining

faalangstreductietraining

huiswerkbegeleiding

individuele bijles

huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding

bijles

cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

diagnostiek

examentraining

remedial teaching

studiekeuze/ beroepskeuze

diagnostiek

bekijk alle instituten met diagnostiek

Sommige kinderen hebben te maken met niet direct te verklaren (leer)problematiek. Zij blijven bijvoorbeeld beduidend achter bij bepaalde schoolvakken in vergelijking met hun klasgenoten, hebben ondanks veel oefening en uitleg grote problemen met spelling en grammatica of hebben zeer veel moeite om zich te concentreren tijdens de les.

Bij sommige kinderen speelt er in zulke gevallen een leerstoornis, die vaak bij zowel het kind als de ouder(s) niet direct als zodanig onderkend wordt. Bekende leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie. Andere (ernstige) vormen van problematiek die veel invloed kunnen hebben op de schoolprestaties, zijn gedragsstoornissen als ADHD en ADD , en specifieke angststoornissen zoals faalangst.

Om een bepaalde stoornis te kunnen behandelen, moet deze eerst als zodanig gediagnosticeerd worden door een gespecialiseerde deskundige. Afhankelijk van de specifieke klachten is dit bijvoorbeeld een orthopedagoog, (kinder)psycholoog of psychiater. Na het stellen van de diagnose kan een behandelplan worden opgesteld, dat met deze deskundige of een andere behandelaar zoals een remedial teacher kan worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk dat er medicatie wordt voorgeschreven.

Verschillende instituten die aangesloten zijn bij de LVSI hebben één of meerdere deskundigen in dienst. Afhankelijk van hun specialisme kunnen zij diverse stoornissen diagnosticeren. Vaak wordt men naar hen doorverwezen door bijvoorbeeld de huisarts, docent of mentor. Ouders die zelf een stoornis bij hun kind vermoeden kunnen ook zo’n deskundige inschakelen.
Kosten
Gezien de grote verschillen in mogelijke stoornissen, de bijbehorende diagnosetrajecten en verschillende soorten deskundigen die ingeschakeld kunnen worden, kunnen de kosten voor een diagnose sterk verschillen, van enkele honderden tot duizenden euro’s. Vaak worden zulke kosten (deels) vergoed door de zorgverzekeraar.