Zoek een instituut

diagnostiek

bekijk alle instituten met diagnostiek

Sommige kinderen hebben te maken met niet direct te verklaren (leer)problematiek. Zij blijven bijvoorbeeld beduidend achter bij bepaalde schoolvakken in vergelijking met hun klasgenoten, hebben ondanks veel oefening en uitleg grote problemen met spelling en grammatica of hebben zeer veel moeite om zich te concentreren tijdens de les.

Bij sommige kinderen speelt er in zulke gevallen een leerstoornis, die vaak bij zowel het kind als de ouder(s) niet direct als zodanig onderkend wordt. Bekende leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie. Andere (ernstige) vormen van problematiek die veel invloed kunnen hebben op de schoolprestaties, zijn gedragsstoornissen als ADHD en ADD , en specifieke angststoornissen zoals faalangst.

Om een bepaalde stoornis te kunnen behandelen, moet deze eerst als zodanig gediagnosticeerd worden door een gespecialiseerde deskundige. Afhankelijk van de specifieke klachten is dit bijvoorbeeld een orthopedagoog, (kinder)psycholoog of psychiater. Na het stellen van de diagnose kan een behandelplan worden opgesteld, dat met deze deskundige of een andere behandelaar zoals een remedial teacher kan worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk dat er medicatie wordt voorgeschreven.

Verschillende instituten die aangesloten zijn bij de LVSI hebben één of meerdere deskundigen in dienst. Afhankelijk van hun specialisme kunnen zij diverse stoornissen diagnosticeren. Vaak wordt men naar hen doorverwezen door bijvoorbeeld de huisarts, docent of mentor. Ouders die zelf een stoornis bij hun kind vermoeden kunnen ook zo’n deskundige inschakelen.
Kosten
Gezien de grote verschillen in mogelijke stoornissen, de bijbehorende diagnosetrajecten en verschillende soorten deskundigen die ingeschakeld kunnen worden, kunnen de kosten voor een diagnose sterk verschillen, van enkele honderden tot duizenden euro’s. Vaak worden zulke kosten (deels) vergoed door de zorgverzekeraar.