Zoek een instituut

Onderwijsondersteuning op scholen

Studie- en/of huiswerkbegeleiding

Bijles voortgezet onderwijs

Examentraining en/of -begeleiding

Verdieping voor hoogbegaafde leerlingen

CITO/NIO begeleiding

Lente/Zomerschool

Lesopvang en Klassenassistent

studieplek

coaching

Toetsweekopvangklas

Leren programmeren

Dyslexie en dyscalculie testen

Cursus snel leren=Leuk leren

Individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Toetsweekondersteuningsklas

bikkeltraining

Basisonderwijs Small Group Training

Het Lyceo examenjaar

StudieKeuzeAdvies

Faalangsttraining

Docentassistenten

Brugklasbegeleiding

Basisschool Begeleiding

Rekentraining

Toetsweek Opvangklas

Huiswerkklas

Brugklas training

Tentamentraining

Vakantieschool

training/coaching

workshops

college

privéles

groepsles

studie start

thuisonderwijs

schaduwbegeleiding

Studiecoaching/Ambulant

pre teaching

concentratieproblemen

dyslexie

ADHD/ASS

leerproblemen

studiecoaching

studiebegeleiding

vakinhoudelijke bijles

studiebegeleiding aan huis

specialistische begeleiding bij leerproblemen

onderzoek naar capaciteiten

stress

demotivatie en slaapproblemen

kortdurende persoonlijke begeleiding

leerstrategieën

leren leren

studiestress

demotivatie/motivatie

ADHD/ADD

slaapproblemen

traning

training

hbo

universiteit

studievaardigheden

Kortdurende persoonlijke begeleiding m.b.t. AD(H)D

begeleiding groep 7 en 8 basisschool

studiestrategieën

dyslexie/ dyscalculie

ADHD / ADD / autisme

faalangst

dyslexie/dyscalculie

ADHD/ADD/Autisme

voortgezet onderwijs

basisonderwijs

Cito-training

Trainingen voor LVS-toetsen basisonderwijs

Ouder Coaching

Individuele Coaching

Huiswerkbegeleiding Middelbare School

Trainingen

Lente-/Zomerschool

Begrijpend Lezen

orthapedagogische helpdesk

docententraining

brugklastraining

faalangstreductietraining

huiswerkbegeleiding

individuele bijles

huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding

bijles

cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

diagnostiek

examentraining

remedial teaching

studiekeuze/ beroepskeuze

remedial teaching

bekijk alle instituten met remedial teaching

Remedial teaching (RT) behelst de behandeling van en vaak ook het onderzoek naar diverse leerproblemen en leerstoornissen (o.a. dyslexie en dyscalculie). Nadat er een diagnose gesteld is door een deskundige (bijvoorbeeld een orthopedagoog, kinderarts of de RT’er zelf), maakt de remedial teacher een handelingsplan dat meestal zo’n zes tot twaalf maanden omvat. De leerling werkt gedurende deze periode één of meerdere uren per week bij een praktijk of op school met de remedial teacher. Bij aanvang vind er een intakegesprek met de ouder(s) plaats en er is periodiek overleg met hen en de school. Een belangrijk doel van remedial teaching is om de leerling weer zelfstandig op school te laten functioneren.

Remedial teaching is niet hetzelfde als bijles. RT richt zich specifiek op problematiek en stoornissen omtrent leren en gedrag, terwijl bijles vakinhoudelijk gericht is. Een RT’er heeft hiertoe een specifieke, post-hbo opleiding gevolgd.

Verschillende instituten die aangesloten zijn bij de LVSI hebben één of meerdere remedial teachers in dienst, die op het instituut hun diensten verlenen of naar de school komen.

Kosten en duur

De meeste remedial teachers brengen hun diensten in rekening tegen een uurtarief dat tussen de €42,50 en €60,- ligt. Bij het vergelijken van tarieven dient men er rekening mee te houden dat sommige RT’ers een tarief voor een behandeling van 50 of 55 minuten hanteren en anderen voor een volledig klokuur.

Remedial teaching dient vaak volledig zelf vergoed te worden. Soms is het mogelijk om de kosten (deels) vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar, uit een PGB of een rugzakje.