Zoek een instituut

remedial teaching

bekijk alle instituten met remedial teaching

Remedial teaching (RT) behelst de behandeling van en vaak ook het onderzoek naar diverse leerproblemen en leerstoornissen (o.a. dyslexie en dyscalculie). Nadat er een diagnose gesteld is door een deskundige (bijvoorbeeld een orthopedagoog, kinderarts of de RT’er zelf), maakt de remedial teacher een handelingsplan dat meestal zo’n zes tot twaalf maanden omvat. De leerling werkt gedurende deze periode één of meerdere uren per week bij een praktijk of op school met de remedial teacher. Bij aanvang vind er een intakegesprek met de ouder(s) plaats en er is periodiek overleg met hen en de school. Een belangrijk doel van remedial teaching is om de leerling weer zelfstandig op school te laten functioneren.

Remedial teaching is niet hetzelfde als bijles. RT richt zich specifiek op problematiek en stoornissen omtrent leren en gedrag, terwijl bijles vakinhoudelijk gericht is. Een RT’er heeft hiertoe een specifieke, post-hbo opleiding gevolgd.

Verschillende instituten die aangesloten zijn bij de LVSI hebben één of meerdere remedial teachers in dienst, die op het instituut hun diensten verlenen of naar de school komen.

Kosten en duur

De meeste remedial teachers brengen hun diensten in rekening tegen een uurtarief dat tussen de €42,50 en €60,- ligt. Bij het vergelijken van tarieven dient men er rekening mee te houden dat sommige RT’ers een tarief voor een behandeling van 50 of 55 minuten hanteren en anderen voor een volledig klokuur.

Remedial teaching dient vaak volledig zelf vergoed te worden. Soms is het mogelijk om de kosten (deels) vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar, uit een PGB of een rugzakje.