Zoek een instituut

Voor instituten

De LVSi is de belangenbehartiger van instituten voor studiebegeleiding en onderhoudt namens de sector contacten met overheid, politiek, pers, het maatschappelijke middenveld en andere stakeholders. De LVSi helpt de aangesloten instituten bij het ondernemen en bij het aanbieden van betrouwbaar en kwalitatieve begeleiding voor scholieren.

Wat bieden wij jou?

De LVSI is een branchevereniging en geen keurslijf. Dat betekent dat elk instituut zijn eigen expertise op eigen wijze gestalte geeft, eigen accenten legt en eigen specialismen herbergt.

De organisaties die aangesloten zijn bij de LVSI zijn zeer divers. Onze leden hebben achtergronden in onder meer het onderwijs, de psychologie en pedagogiek, maar ook in andere sectoren, zowel commercieel als (semi-)overheid en non-profit. Onder de aangesloten instituten zijn eenmanszaken die vanuit een begeleidingsruimte aan huis werken, tot bedrijven met meerdere vestigingen in verschillende regio’s.

 

  • Een vertegenwoordiging van de branche op plekken die ertoe doen. De LVSi benadert proactief partijen als de vaste Kamercommissie onderwijs, de onderwijsinspectie, ministerie van OC&W en journalisten. Op dit moment is het onderwerp kansenongelijkheid binnen het onderwijs actueel; de LVSi wil actief bijdragen aan de besluitvorming rond dit onderwerp.
  • Een kwaliteitskeurmerk; je kunt je eigen bedrijfsvoering en kwaliteit van begeleiding kritisch bekijken en vergelijken met de branche.
  • Diverse bijeenkomsten waarin voldoende ruimte is om inhoudelijk te ‘sparren’ met andere instituten; je wordt uitgedaagd je zakelijk en inhoudelijk constant te ontwikkelen.
  • Een platform waar kennis en informatie gedeeld kunnen worden, te denken valt aan informatie over (privacy-)wetgeving, arbeidscontracten, leerlingvolgsystemen; maakt de transparantie naar de klant en intern beter.
  • Mogelijkheid tot samenwerking tussen instituten.

Waarom lid worden?

Kwaliteitskeurmerk

Vertegenwoordiging

Kennisdeling

Klachtencommisie

Betrouwbaar

Informatie aanmelding lidmaatschap LVSI

Aanmelden via website

Door het invullen van het aanmeldformulier op de website geef je aan dat je interesse hebt om je aan te melden bij de LVSi.

Persoonlijk contact

Na het invullen van het formulier ontvang je een bevestiging per mail en nemen wij telefonisch contact met je op. Tijdens dit gesprek leggen we een aantal zaken uit en vertellen we je meer over onze vereniging en hoe je precies lid wordt.

Inschrijving

Na het telefonische contact ontvang je een link naar het inschrijfformulier. Zodra je deze geheel hebt ingevuld, en akkoord bent gegaan met de betalingsvoorwaarden, ben je officieel lid.

Dan krijg je ook direct toegang tot het kwaliteitskeurmerk en ontvang je informatie over de eerstvolgende bijeenkomsten.

Gedragscode

De gedragscode is onderdeel van het lidmaatschap van de LVSi en vormt daarnaast de basis voor het keurmerk. Download hier de gedragscode.

Kwaliteitskeurmerk

De LVSi vertegenwoordigt de sector, we hebben hart voor het onderwijs. We willen dat de instituten die bij ons zijn aangesloten aan een bepaalde basis kunnen voldoen en de kwaliteit als een constant aandachtspunt hebben. In de basis is het instituut zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en voor de manier van werken. Continue reflectie is naar onze mening noodzakelijk om goede en passende begeleiding te kunnen blijven bieden aan de leerling.

Om kwaliteit na te streven en naar buiten te kunnen communiceren, heeft de LVSi in samenwerking met Het Keurmerkinstituut, met de PO raad als toehoorder, een keurmerk ontwikkeld. Het doel hiervan is kwaliteit waarborgen van de dienstverlening van studiebegeleidingsinstituten op inhoudelijke kwaliteit, personeelsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfsvoering. Instituten worden bezocht door het Keurmerkinstituut en aan de hand kwaliteitscriteria gaan zij gesprekken aan en bezoeken zij lessen. Als onafhankelijk instituut kennen zij het keurmerk toe.

Goed om te weten is dat de LVSi regelmatig overleg heeft over het keurmerk met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kosten

Je kan al lid worden van de LVSi vanaf €20,- per maand, afhankelijk van de omvang van het instituut. Het instituut zal kosteloos op de website worden vermeld en opgenomen worden in de zoekmachine.