Zoek een instituut

cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

bekijk alle instituten met cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

De meeste basisschoolleerlingen doen in groep 8 de Cito Eindtoets Basisonderwijs, of de NIO (Nederlandse Intelligentietoets voor Onderwijsniveau). Samen met het oordeel van de docenten vormt het resultaat van de test de basis voor het niveau advies voor de middelbare school. Beide testen omvatten een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen en taal.

Diverse bedrijven – zo ook leden van de LVSI – bieden trainingen aan ter voorbereiding op de Cito-toets en/of de NIO. De opzet van deze trainingen kan van aanbieder tot aanbieder variëren. Meestal vindt er tijdens de training groepsgewijs uitleg en oefening plaats, bij diverse aanbieders speelt het wegnemen van “testangst” en ontwikkelen van zelfvertrouwen ook een voorname rol.

Bij het oriënteren op een dergelijk training is het dus belangrijk zich te verdiepen in de manier waarop deze aangeboden wordt, de kwalificaties van de aanbieder en de duur van de training.

Duur en kosten

De meeste Cito en NIO trainingen worden gegeven in een zes- tot tiental groepsbijeenkomsten van anderhalf tot twee uur, hoewel er ook aanbieders zijn die hele trainingsdagen aanbieden. De kosten voor groepstrainingen komen teruggerekend meestal neer op een bedrag dat tussen de €18,- en €30,- ligt. Voor een training van 8 maal 1,5 uur kunt u dus rekenen op zo’n €220,- tot €360,-.

Bij individuele trainingen ligt het uurtarief meestal tussen de €35 en €55,-.