Zoek een instituut

Onderwijsondersteuning op scholen

Studie- en/of huiswerkbegeleiding

Bijles voortgezet onderwijs

Examentraining en/of -begeleiding

Verdieping voor hoogbegaafde leerlingen

CITO/NIO begeleiding

Lente/Zomerschool

Lesopvang en Klassenassistent

studieplek

coaching

Toetsweekopvangklas

Leren programmeren

Dyslexie en dyscalculie testen

Cursus snel leren=Leuk leren

Individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Toetsweekondersteuningsklas

bikkeltraining

Basisonderwijs Small Group Training

Het Lyceo examenjaar

StudieKeuzeAdvies

Faalangsttraining

Docentassistenten

Brugklasbegeleiding

Basisschool Begeleiding

Rekentraining

Toetsweek Opvangklas

Huiswerkklas

Brugklas training

Tentamentraining

Vakantieschool

training/coaching

workshops

college

privéles

groepsles

studie start

thuisonderwijs

schaduwbegeleiding

Studiecoaching/Ambulant

pre teaching

concentratieproblemen

dyslexie

ADHD/ASS

leerproblemen

studiecoaching

studiebegeleiding

vakinhoudelijke bijles

studiebegeleiding aan huis

specialistische begeleiding bij leerproblemen

onderzoek naar capaciteiten

stress

demotivatie en slaapproblemen

kortdurende persoonlijke begeleiding

leerstrategieën

leren leren

studiestress

demotivatie/motivatie

ADHD/ADD

slaapproblemen

traning

training

hbo

universiteit

studievaardigheden

Kortdurende persoonlijke begeleiding m.b.t. AD(H)D

begeleiding groep 7 en 8 basisschool

studiestrategieën

dyslexie/ dyscalculie

ADHD / ADD / autisme

faalangst

dyslexie/dyscalculie

ADHD/ADD/Autisme

voortgezet onderwijs

basisonderwijs

Cito-training

Trainingen voor LVS-toetsen basisonderwijs

Ouder Coaching

Individuele Coaching

Huiswerkbegeleiding Middelbare School

Trainingen

Lente-/Zomerschool

Begrijpend Lezen

orthapedagogische helpdesk

docententraining

brugklastraining

faalangstreductietraining

huiswerkbegeleiding

individuele bijles

huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding

bijles

cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

diagnostiek

examentraining

remedial teaching

studiekeuze/ beroepskeuze

cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

bekijk alle instituten met cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

De meeste basisschoolleerlingen doen in groep 8 de Cito Eindtoets Basisonderwijs, of de NIO (Nederlandse Intelligentietoets voor Onderwijsniveau). Samen met het oordeel van de docenten vormt het resultaat van de test de basis voor het niveau advies voor de middelbare school. Beide testen omvatten een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen en taal.

Diverse bedrijven – zo ook leden van de LVSI – bieden trainingen aan ter voorbereiding op de Cito-toets en/of de NIO. De opzet van deze trainingen kan van aanbieder tot aanbieder variëren. Meestal vindt er tijdens de training groepsgewijs uitleg en oefening plaats, bij diverse aanbieders speelt het wegnemen van “testangst” en ontwikkelen van zelfvertrouwen ook een voorname rol.

Bij het oriënteren op een dergelijk training is het dus belangrijk zich te verdiepen in de manier waarop deze aangeboden wordt, de kwalificaties van de aanbieder en de duur van de training.

Duur en kosten

De meeste Cito en NIO trainingen worden gegeven in een zes- tot tiental groepsbijeenkomsten van anderhalf tot twee uur, hoewel er ook aanbieders zijn die hele trainingsdagen aanbieden. De kosten voor groepstrainingen komen teruggerekend meestal neer op een bedrag dat tussen de €18,- en €30,- ligt. Voor een training van 8 maal 1,5 uur kunt u dus rekenen op zo’n €220,- tot €360,-.

Bij individuele trainingen ligt het uurtarief meestal tussen de €35 en €55,-.