Zoek een instituut

Onderwijsondersteuning op scholen

Studie- en/of huiswerkbegeleiding

Bijles voortgezet onderwijs

Examentraining en/of -begeleiding

Verdieping voor hoogbegaafde leerlingen

CITO/NIO begeleiding

Lente/Zomerschool

Lesopvang en Klassenassistent

studieplek

coaching

Toetsweekopvangklas

Leren programmeren

Dyslexie en dyscalculie testen

Cursus snel leren=Leuk leren

Individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Toetsweekondersteuningsklas

bikkeltraining

Basisonderwijs Small Group Training

Het Lyceo examenjaar

StudieKeuzeAdvies

Faalangsttraining

Docentassistenten

Brugklasbegeleiding

Basisschool Begeleiding

Rekentraining

Toetsweek Opvangklas

Huiswerkklas

Brugklas training

Tentamentraining

Vakantieschool

training/coaching

workshops

college

privéles

groepsles

studie start

thuisonderwijs

schaduwbegeleiding

Studiecoaching/Ambulant

pre teaching

concentratieproblemen

dyslexie

ADHD/ASS

leerproblemen

studiecoaching

studiebegeleiding

vakinhoudelijke bijles

studiebegeleiding aan huis

specialistische begeleiding bij leerproblemen

onderzoek naar capaciteiten

stress

demotivatie en slaapproblemen

kortdurende persoonlijke begeleiding

leerstrategieën

leren leren

studiestress

demotivatie/motivatie

ADHD/ADD

slaapproblemen

traning

training

hbo

universiteit

studievaardigheden

Kortdurende persoonlijke begeleiding m.b.t. AD(H)D

begeleiding groep 7 en 8 basisschool

studiestrategieën

dyslexie/ dyscalculie

ADHD / ADD / autisme

faalangst

dyslexie/dyscalculie

ADHD/ADD/Autisme

voortgezet onderwijs

basisonderwijs

Cito-training

Trainingen voor LVS-toetsen basisonderwijs

Ouder Coaching

Individuele Coaching

Huiswerkbegeleiding Middelbare School

Trainingen

Lente-/Zomerschool

Begrijpend Lezen

orthapedagogische helpdesk

docententraining

brugklastraining

faalangstreductietraining

huiswerkbegeleiding

individuele bijles

huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding

bijles

cito/ entreetoets/ NIO begeleiding

diagnostiek

examentraining

remedial teaching

studiekeuze/ beroepskeuze

studiekeuze/ beroepskeuze

bekijk alle instituten met studiekeuze/ beroepskeuze

Het kan voor scholieren lastig zijn om een leuke en geschikte opleiding of studie te kiezen voor na het afronden van de middelbare school. De mogelijkheden op het mbo, hvo en wo zijn veeltallig en het kan voor sommigen moeilijk zijn om zich in alle volledigheid te oriënteren. Ook zijn er helaas tal van studenten die er na enige periode achterkomen dat de studie die zij gekozen hebben toch niet de juiste is.

Op de middelbare school wordt er wel aandacht besteed aan studiekeuze, zij het soms in beperkte mate. Zo vinden er gesprekken met de decaan plaats, kan de scholier open dagen bezoeken en zijn er bij sommige instellingen mogelijkheden tot proefstuderen.

Toch hebben sommige scholieren, studenten en ouders behoefte aan het inwinnen van extern advies bij een studiekeuzeadviseur. De werkwijze die een dergelijke adviseur hanteert, kan variëren. Zo kan een keuzetraject kan volledig individueel zijn, of (deels) in groepsverband. Sommige adviseurs voeren een aantal gesprekken met de scholier of student en proberen daarin om gezamenlijk een juiste richting te bepalen. Anderen maken gebruik van één of meerdere testinstrumenten, zoals vragenlijsten en vaardigheidstesten. Een combinatie van gesprekken en testen is ook een mogelijke aanpak.

Bij het kiezen van een studiekeuzeadviseur is het dus belangrijk om zich goed te oriënteren en te bepalen of de werkwijze en kennis van de adviseur aansluiten bij de vraagstelling van de scholier of student. Verschillende bij de LVSI aangesloten instituten bieden studie- en beroepskeuzeadvies: op de eigen websites staat vaak omschreven wat men kan verwachten en welke werkwijze gehanteerd wordt.
Kosten en duur
Omdat de verschillende werkwijzen die adviseurs hanteren uiteenlopen, zijn er ook verschillen in de duur van adviestrajecten en daarmee samenhangend de kosten.

De meeste adviestrajecten duren inclusief alle verslaglegging door de adviseur bij elkaar zo’n zes tot twaalf uur. Zo’n traject kan verspreid zijn over verschillende bijeenkomsten, of op één enkele dag plaatsvinden. De kosten liggen in het algemeen tussen de €450,- en €1000,-. Er zijn ook adviseurs die hun diensten op uurbasis verrichten: reken dan op een uurtarief tussen de €75 en €120,-.