Zoek een instituut

studiekeuze/ beroepskeuze

bekijk alle instituten met studiekeuze/ beroepskeuze

Het kan voor scholieren lastig zijn om een leuke en geschikte opleiding of studie te kiezen voor na het afronden van de middelbare school. De mogelijkheden op het mbo, hvo en wo zijn veeltallig en het kan voor sommigen moeilijk zijn om zich in alle volledigheid te oriënteren. Ook zijn er helaas tal van studenten die er na enige periode achterkomen dat de studie die zij gekozen hebben toch niet de juiste is.

Op de middelbare school wordt er wel aandacht besteed aan studiekeuze, zij het soms in beperkte mate. Zo vinden er gesprekken met de decaan plaats, kan de scholier open dagen bezoeken en zijn er bij sommige instellingen mogelijkheden tot proefstuderen.

Toch hebben sommige scholieren, studenten en ouders behoefte aan het inwinnen van extern advies bij een studiekeuzeadviseur. De werkwijze die een dergelijke adviseur hanteert, kan variëren. Zo kan een keuzetraject kan volledig individueel zijn, of (deels) in groepsverband. Sommige adviseurs voeren een aantal gesprekken met de scholier of student en proberen daarin om gezamenlijk een juiste richting te bepalen. Anderen maken gebruik van één of meerdere testinstrumenten, zoals vragenlijsten en vaardigheidstesten. Een combinatie van gesprekken en testen is ook een mogelijke aanpak.

Bij het kiezen van een studiekeuzeadviseur is het dus belangrijk om zich goed te oriënteren en te bepalen of de werkwijze en kennis van de adviseur aansluiten bij de vraagstelling van de scholier of student. Verschillende bij de LVSI aangesloten instituten bieden studie- en beroepskeuzeadvies: op de eigen websites staat vaak omschreven wat men kan verwachten en welke werkwijze gehanteerd wordt.
Kosten en duur
Omdat de verschillende werkwijzen die adviseurs hanteren uiteenlopen, zijn er ook verschillen in de duur van adviestrajecten en daarmee samenhangend de kosten.

De meeste adviestrajecten duren inclusief alle verslaglegging door de adviseur bij elkaar zo’n zes tot twaalf uur. Zo’n traject kan verspreid zijn over verschillende bijeenkomsten, of op één enkele dag plaatsvinden. De kosten liggen in het algemeen tussen de €450,- en €1000,-. Er zijn ook adviseurs die hun diensten op uurbasis verrichten: reken dan op een uurtarief tussen de €75 en €120,-.