Zoek een instituut
terug naar zoekresultaten
Studiebegeleiding Nijmegen

Studiebegeleiding Nijmegen

Studiebegeleiding Nijmegen

Studiebegeleiding Nijmegen  –  Instituut voor leersucces  –  sinds 1993

Wij zijn een organisatie die leerlingen (voor het overgrote deel uit het voortgezet onderwijs) enthousiasmeert voor succesvol studeren.

Wij begeleiden hen, oplossings- en doelgericht, inzake studievaardigheden, ontwikkeling van executieve functies, toets-technieken, faalangstreductie, dyslexie, dyscalculie en/of informatieverwerkingsproblematiek. We maken er onze missie van achterliggende oorzaken en/of redenen voor niet-succesvol studeren op te sporen, en belangrijker nog, op te lossen! 

Onze leerlingen komen uit het reguliere onderwijs. Mentoren en docenten op de scholen worden door ons ondersteund.

Onze aanpak/behandeling van leer- en/of gedragsproblemen geschiedt dikwijls in samenspraak met externe behandelende hulpverleners.

Ons enthousiaste begeleidingsteam bestaat uit orthopedagogen met diagnostische aantekening, psychologen, vakdocenten en onderwijskundigen. We werken vanuit een gemeenschappelijke passie en dat verbindt ons als team.  Iedere leerling wordt bij ons holistisch benaderd. Redenen en oorzaken voor gedrags- en leerproblemen (of -stoornissen) worden in een intakegesprek onderzocht. Uitgaande van een uitgebreide anamnese stellen wij een plan van aanpak op, in combinatie met te behalen doelen en een tijdlijn.  De plannen van aanpak beperken zich niet tot school en studie. Meerdere leefdomeinen kunnen daarin betrokken worden.

Gedurende de begeleidingsperiode vindt er voortdurende terugkoppeling plaats naar ouders, mentoren en/of andere hulpverleners, om op tijd te kunnen interveniëren, als het plan van aanpak geen vooruitgang laat zien op alle gewenste gebieden. We hechten aan een meetbaar proces.  Deze eigenschap heeft ons in de regio een goede naam bezorgd en het vertrouwen van ouders en leerkrachten.  We blijven streven naar perfectie en het waarmaken van ons ideaal: professionele en succesvolle begeleiding mogelijk maken voor iedere leerling!

Onze diensten:  studiebegeleiding, bijlessen, examentraining, Cito-training,  faalangstreductietraining, diagnostisch onderzoek, brugklastraining, docententraining, orthopedagogische helpdesk.

Contactgegevens

Keizer Karelplein 11
6511 NE Nijmegen

Contactpersoon: Pauline Scheepers

  • 0653652557
  • www.studiebegeleidingnijmegen.nl

Specialisaties

orthapedagogische helpdesk, docententraining, brugklastraining, faalangstreductietraining, huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding, bijles, cito/ entreetoets/ NIO begeleiding, diagnostiek, examentraining

bel mij terug stuur instituut bericht